El Centre de Formació Pràctica començarà en breu un nou programa formatiu adreçat a responsables de qualitat d’empreses industrials que té per objectiu impulsar la seva capacitat de lideratge i aconseguir que assoleixin l’excel·lència operativa. El programa, que porta el nom de Líders de Qualitat, segueix la línia de Líders de Producció i Líders de Manteniment, dos cursos que ja s’han celebrat prèviament al CFP amb molt bons resultats. La formació és impartida per QRM Institute, especialistes en implementar metodologies d’organització industrial, i es farà entre el 19 de febrer i el 29 d’abril. Les inscripcions són obertes.

Durant el curs no només es treballaran eines i estratègies per a la gestió de la qualitat, sinó també per dirigir projectes i equips. D’aquesta manera, es vol que les empreses aconsegueixin millorar la satisfacció dels seus clients i aconseguir els seus objectius de rendibilitat de forma àgil, optimitzant recursos i assegurant la motivació i satisfacció del personal de l’empresa. Una de les activitats importants del curs serà el desenvolupament d’un projecte de planificació o millora de la qualitat per a la seva àrea de responsabilitat, que farà cada alumne de manera individualitzada i el presentarà davant de la direcció de la seva empresa.

El contingut sencer del programa Líders de Qualitat es pot consultar en aquest enllaç.