El Centre de Formació Pràctica és un centre de referència per a professionals i empreses del sector del metall i per a la indústria en general. Situat a Manresa (Bages), el CFP ofereix formació especialitzada i suport tècnic a les empreses en el desenvolupament dels seus projectes.

Nascut l’any 2001, el CFP és fruit de la voluntat d’un grup d’empreses i institucions de la comarca del Bages de crear un centre de formació pràctica per al sector del metall. Gràcies a aquest consens entre sector públic i privat, avui la indústria del metall compta amb una entitat que n’impulsa la seva competitivitat formant professionals qualificats i col·laborant amb les empreses en l’àmbit tecnològic.

Al CFP:

  • Estem compromesos amb la formació i el coneixement.

  • Hem creat un sistema de divulgació tecnològica per afavorir la competitivitat del sector del metall a través de la capacitació de les persones en les tecnologies més avançades.

  • Treballem per a la qualificació dels recursos humans en les tecnologies del disseny, la fabricació i la verificació, donant resposta a les necessitats canviants del teixit empresarial.

  • Treballem des de la moderna tendència a l’enginyeria concurrent, la qual coordina les actuals tecnologies de software de disseny i de fabricació, el ràpid prototyping, la digitalització 3D, el software de simulació i nous enfocaments del disseny, per a una més eficient i competitiva industrialització dels components mecànics.

  • Col·laborem amb entitats de referència com l’UPC Manresa, Eurecat i QRM Institute.