Per al Centre Formació Practica de la Fundació Lacetània la qualitat és part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.

L’actuació del CFP, d’acord amb el seu projecte de desenvolupament, està dirigida a:

Millorar contínuament les activitats i els serveis que es presten a la comunitat  per tal d’assolir els objectius que la Fundació Lacetània li ha assignat com a institució i centre de formació professional al servei de les empreses i treballadors de la nostra comarca.

Satisfer les expectatives i necessitats formatives de les empreses i dels treballadors principalment del sector electromecànic.

  • Facilitar la inserció laboral dels treballadors del sector electromecànic, especialment en aquells col·lectius amb més necessitat.
  • Col·laborar amb les empreses del sector electromecànic en la innovació i difusió tecnològica.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part del CFP per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tots els clients i grups d’interès.
  • Sotmetre totes les actuacions derivades dels processos del Centre al compliment dels requisits legals establerts, adquirint el compromís de respecte i conservació del Medi Ambient, amb la utilització òptima dels recursos.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora continua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. La direcció del CFP vetllarà i facilitarà l’assoliment d’aquest compromís a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

Manresa, 26 de juny de 2023