Aquest servei té com a objectiu ajudar l’empresa a implementar un entorn d’ordre i neteja basat en la tècnica 5S en un temps no superior als 4 mesos. Les 5S és la tècnica més utilitzada a la indústria i serveix per crear un entorn de fàbrica visual i d’estàndards clars, indispensable per aplicar qualsevol programa de millora continua.

Les 5S són els 5 pasos que, executats en l’ordre correcte i de forma additiva, ens permeten aconseguir un entorn de treball òptim:

  • 1era S (Seiri): eliminar tot allò que no utilitzem.
  • 2ona S (Seiton): Ordenar allò que utilitzem (Layout, classificació d’elements i consumibles)
  • 3era S (Seiso): netejar tot l’entorn.
  • 4a S (Seketsu): estandaritzar certes netejes, manteniments i altres processos claus en la tècnica.
  • 5a S (Shitsuke): Crear rutines de manteniment.

El servei d’implementació de les 5S inclou formació al personal de l’empresa, acompanyament en tot el procés d’anàlisi i aplicació de les millores i una auditoria final.