FORMACIÓ

SERVEIS TÈCNICS

CREACIÓ DE PRODUCTE

FABRICACIÓ MECÁNICA

MANTENIMENT, AUTOMATISMES I VERIFICACIÓ

SUPORT TÈCNIC I DIVULGACIÓ TECNOLÒGICA

FORMACIÓ BÀSICA
 • Geometria
 • Interpretació de plànols
 • Autocad
FORMACIÓ INTERMITJA
 • CAD 3D Sòlids
 • CAD 3D Superfícies
 • Materials metàl∙lics
FORMACIÓ AVANÇADA
 • CAE anàlisi 3D
FORMACIÓ BÀSICA
 • Màquina eina convencional
 • Trigonometria per operaris
 • Soldadura
 • Manteniment de matrius
FORMACIÓ INTERMITJA
 • CNC: FAGOR, FANUC i HEIDENHAIN
 • Soldadura perfeccionament
 • Condicions de tall de les eines
FORMACIÓ AVANÇADA
 • CNC paramètriques
 • CAM per a 3 i 5 eixos
 • Mecanització d’alta velocitat
FORMACIÓ BÀSICA
 • Metrologia bàsica
 • Hidràulica bàsica
 • Pneumàtica bàsica
FORMACIÓ INTERMITJA
 • Manteniment electromecànic
 • Toleràncies geomètriques
 • Calibratge i metrologia
 • Autòmats programables
 • Robòtica
FORMACIÓ AVANÇADA
 • Metrologia tridimensional
 • Autòmats programables avançat
SUPORT TÈCNIC
 • Assessorament en CAD/CAM/CAE.
 • Diagnòstic de sistemes de mecanitzat i propostes de millora.
 • Oferim les nostres instal∙lacions i equipament com a banc de proves en processos Innovadors, en fabricacions especials o en realització de prototips.
 • Donem suport en el llançament de nous productes tecnològics.
 • Oferim la realització de digitalitzacions. (enginyeria inversa)
 • Oferim la realització de verificacions amb màquina de mesura tridimensional.
DIVULGACIÓ TECNOLÒGICA
 • Relació amb la Escola Politècnica Superior d’Enginyers de Manresa.
 • Col∙laboració amb el CTM.
 • Col∙laboració amb APPLUS.