El Centre de Formació Pràctica disposa d’un servei d’enginyeria, que engloba tant el disseny com el suport a l’empresa, per donar resposta a les necessitats i exigències del mercat. La gran experiència del Centre de Formació Pràctica en la utilització d’eines CAD / CAM / CAE i en el disseny 3D permet oferir un servei de qualitat en el desenvolupament de producte.

El servei d’enginyeria del CFP us ofereix:

  • Disseny conceptual
  • Disseny de components de màquines
  • Disseny en superfícies avançades
  • Càlcul i simulació per elements finits (FEM)
  • Redisseny i millora

Des del Centre de Formació Pràctica donem a l’empresa el suport i la orientació necessaris per portar a terme el bon desenvolupament del projecte i garantir-ne els millors resultats. A més, els nostres serveis d’enginyeria es poden complementar amb els serveis de mecanització i de verificació.