Ofertes

El Centre de Formació Pràctica, penja de La Fundació Lacetània, organització que va néixer amb l’objectiu d’harmonitzar els criteris de gestió de les pràctiques dels alumnes a les empreses i d’enfortir les relacions entre els centres educatius que impartien estudis de formació professional i el món empresarial.

L’objectiu prioritari és la promoció de la formació professional, reglada, ocupacional i contínua adreçada tant a persones en atur com per al reciclatge de treballadors en actiu, treballant per a la integració de la formació professional en l’àmbit de la formació, de la informació i orientació, de la validació de l’experiència laboral, així com, de la innovació tecnològica en col·laboració amb empreses de la comarca

Per altra banda, oferint coneixements d’enginyeria i gestió de la tecnologia a les empreses i professionals que busquen ampliar les possibilitats de la indústria del territori a través de la creació, millora i promoció dels seus productes i processos de fabricació.

La borsa de treball es gratuïta tant per empreses com per als candidats/es.

Aquest servei està adreçat tant a l’alumnat del CFP com a persones externes.

Oferim el nexe clau entre el Centre de Formació i l’empresa, a través de les diferents ofertes laborals o de practiques amb empreses de la comarca.

Hi ha empreses que et busquen a tu i els teus valors per formar part de la seva organització.

Empreses i professionals:

Oferim l’oportunitat de publicar ofertes de manera completament gratuïta i poder cobrir les noves necessitats que van sorgint amb el perfil mes adequat.

Ofertes publicades

Go to Top