El sector industrial es troba en un moment de canvi permanent, el que obliga les empreses a cercar fórmules que els permetin atendre i potenciar la seva competitivitat en tots els fronts. Cal adequar els perfils professionals a les noves necessitats, i fer-ho amb rapidesa, agilitat i flexibilitat.

La proposta Mobile Academy del CFP és una formació centrada en la figura del treballador industrial, directament associat a tasques relacionades amb l’activitat de manteniment i/o producció per potenciar els seus coneixements i qualitats, buscant l’excel·lència professional. La formació pot fer-se tant a la seu de la pròpia empresa com a les instal·lacions del CFP.

Mobile Academy s’adreça a treballadors dels departaments de Manteniment i /o Producció, que necessitin millorar o perfeccionar els coneixements tècnics i de gestió, per desenvolupar el seu treball amb la màxima eficiència.

Mobile Academy ofereix un itinerari formatiu que passa per tots aquests àmbits de treball:

  • Interpretació de plànols
  • Mecànica, desmuntatge i manteniment
  • Electricitat industrial i autòmats
  • Pneumàtica
  • Hidràulica
  • Seguretat, qualitat i medi ambient
  • Competències relacionals
  • Millora contínua (5S i SMED)
  • Soldadura
  • Ofimàtica per a operaris

Més informació en aquest document: