Erasmus+ KA2 Project. 2019 – 2021. Extended until 2022

The topic of Industry 4.0 in schools and in education is high for the whole of Europe Meaning. The Erasmus + project INDI4.0 (Industrial Interaction 4.0) will be an exchange of information in the Partner countries reflect considerations and concepts on the subject.

The aim of the INDI4.0 project is to bring students closer to the concept of Industry 4.0 as a first step to explain and understand the relationships, processes and networks that are established between the components of these types of systems. This objective is to be achieved through the delivery of workshops from which the training is provided and the necessary skills are developed within the context of Industry 4.0. In order to achieve this knowledge, it is important that students meet the demands of lifelong learning, which is necessary in such a rapidly evolving industry. The workshops will use modern and innovative methods and techniques with the use of digital learning material.

The Erasmus + INDI4.0 project involves three professional technical schools from Germany (Max-Eyth Schule in Stuttgart), Spain (Institut Lacetània in Manresa) and Portugal (CENFIM based in Lisbon and in different cities in Portugal), the german company company Pilz, a specialist in machine safety whose technological division has developed an Industry 4.0 demonstration system, and the Fundació Lacetània as a center of reference for occupational and continuous training in Central Catalonia.

As a result, there are interactive lesson plans that are used in the implementation of the topic of industry 4.0 to help at schools and education. Furthermore, methods and tools that guide and assist in the design of similar educational designs.


La formació sobre indústria 4.0 és molt important a tota Europa. El projecte Erasmus+ INDI4.0 (Industrial Interaction 4.0) pretèn ser un intercanvi de formació i experiències entre instituts i institucions dels països participants.

L’objectiu del projecte INDI4.0 és apropar els estudiants al concepte d’Indústria 4.0 com un primer pas per a explicar i comprendre les relacions, els processos i les xarxes que s’estableixen entre els components d’aquests tipus de sistemes. Aquest objectiu es vol aconseguir mitjançant la impartició de tallers de formació a partir dels quals es proporcioni la capacitació i es desenvolupin les habilitats necessàries dins del context d’indústria 4.0. Per a assolir aquet coneixement, és important que l’alumnat acompleixi les exigències de l’aprenentatge al llarg de la vida, necessari en una indústria d’evolució tan ràpida. Als tallers s’utilitzaran mètodes i tècniques modernes i innovadores amb la utilització de material d’aprenentatge digital.

Al projecte Erasmus + INDI4.0 participen tres escoles tècniques professionals d’Alemanya (Max-Eyth Schule d’Stuttgart), Espanya (Institut Lacetània de Manresa) i Portugal (CENFIM amb seu a Lisboa i a diferents ciutats de Portugal), l’empresa alemanya Pilz especialista en temes de seguretat en màquines la divisió tecnològica de la qual ha desenvolupat un sistema demostratiu Industry 4.0, i la Fundació Lacetània com a centre de formació ocupacional i contínua de referència a la Catalunya Central.

Com a resultat, hi ha prevista la realització de lliçons interactives que es podran utilitzar en la implementació del tema de la indústria 4.0 en instituts i institucions. A més, els mètodes i eines que orienten i ajuden en el disseny d’aquestes activitats podrien ser utilizats en el desenvolupament de dissenys educatius similars.