El Centre de Formació Pràctica és una de les entitats que s’ha adherit a la plataforma FormaBages, una nova pàgina web que recull tota l’oferta formativa de la comarca adreçada a la població jove, persones treballadores i persones en situació d’atur. El lloc web formabages.cat és una iniciativa de la Taula de la Formació del Bages que lidera el Consell Comarcal del Bages amb la voluntat de tenir una eina de consulta que aglutini tota l’oferta formativa de territori adreçada a les persones de més de 16 anys. La pàgina web inclou informació dels estudis universitaris, formació professional, itineraris formatius per a joves, formació ocupacional, formació continua, escoles d’adults, formació d’acollida per a persones estrangeres i formació online. Està adreçada tant a joves que volen continuar estudiant com a persones en situació d’atur, persones en actiu o col·lectius amb necessitats específiques.

La pàgina web estarà actualitzada amb les darreres novetats en matèria formativa ja que els centres podran incloure i modificar la seva oferta en tot moment. En paral·lel, també funciona com a directori de tots els centres de formació, punts d’informació i altres entitats que donen suport en matèria d’orientació al territori (serveis locals d’ocupació, punts d’informació juvenil, centres de formació professional inicial, ocupacional i contínua, serveis per a empreses i altres entitats promotores d’ocupació.

Bona pràctica

L’experiència de la Taula de la Formació del Bages i, concretament la coordinació de la formació continuada i ocupacional de la comarca, ha estat seleccionada per la Fundació Carles Pi i Sunyer i la Federació Catalana de Municipis com a bona pràctica en l’àmbit del Desenvolupament econòmic. Han valorat que pot servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals.

La Taula de Formació del Bages és un òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i com una plataforma estable de treball i de reflexió en la qual participen 35 entitats del territori (agents educatius, socials i econòmics). La Taula treballa en la millora i l’impuls de la formació pel treball a la comarca. Aposta per l’agilitat i la flexibilitat en l’adaptació de la formació professional als canvis socioeconòmics i reclamarà als organismes competents aquelles millores en la gestió que siguin necessàries. La formació ha de ser un instrument eficaç al servei de la concertació comarcal i ha d’ajudar els municipis i a la comarca a superar els reptes que planteja el desenvolupament econòmic i social.

El nou web es pot consultar a www.formabages.cat