El Centre de Formació Pràctica busca empreses que acullin i formin els alumnes del primer certificat de professionalitat dual en mecanització per arrencament de ferritja que arrencarà aquest mes de setembre. Es tracta d’una proposta formativa innovadora que impulsen conjuntament el CFP, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Fundación Bankia por la Formación Dual i l’escola Sant Gervasi de Barcelona i que pretén que joves sense titulació aprenguin un ofici a la vegada que treballen, amb una fórmula similar al que seria l’antiga figura de l’aprenent.

Els participants al curs faran una part molt significativa de la seva formació a l’empresa, sota la supervisió del CFP. És per aquest motiu que en aquest moment s’estan seleccionant les empreses que participaran al projecte. De moment ja s’ha fet una primera tria, però en calen més per acollir tots els alumnes interessats en el curs. En total, es preveu cobrir una quinzena de places.

Contracte de formació i aprenentatge

Els joves treballaran a les empreses mitjançant un contracte de formació i aprenentatge, una modalitat adreçada a facilitar la inserció laboral de joves menors de 30 anys. Es tracta d’un contracte que serveix per oferir una qualificació professional a persones treballadores, alternant la formació amb una activitat retribuïda dins d’una empresa. Els treballadors reben una retribució que no pot ser inferior al salari mínim interprofessional i gaudeixen de la mateixa protecció que la resta de treballadors.

Aquest nou certificat ofereix als joves la possibilitat de formar-se per treballar en un dels sectors amb més demanda de professionals, aprenent un ofici mentre cobren un sou i beneficiant-se d’una formació totalment pràctica i adaptada al lloc de treball que podran ocupar un cop hagin obtingut el certificat. La difusió d’aquest nou programa formatiu entre les empreses del metall de la comarca s’inclou en el projecte Ocupació al Bages Industrial, finançat per la Diputació de Barcelona.