• El primer curs, de Mecanització per arrencament de ferritja, començarà el dimarts 24 de gener

 

El Centre de Formació Pràctica ofereix les últimes places disponibles per als cursos de formació ocupacional que engegaran dimarts vinent, dia 24, amb el de Mecanització per arrencament de ferritja. En total, durant aquest any 2023 s’oferiran 4 programes formatius de llarga durada totalment subvencionats i orientats a ajudar els alumnes a trobar una feina al sector del metall. Tots els cursos, a més, inclouen unes hores de pràctiques en empreses que permeten posar en pràctica els coneixements apresos en un entorn de treball real. En moltes ocasions, els alumnes de pràctiques acaben incorporant-se a la plantilla de l’empresa, ja que aquests professionals tenen molta demanda.

 

El curs de Mecanització que comença dimarts és en horari de matí i se’n farà una altra edició en horari de tarda, que s’iniciarà el dia 13 de març. Els altres cursos que es faran són el de Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial, que començarà el 13 de febrer, i el de Disseny de productes de fabricació mecànica, que començarà el 22 de febrer. Tots quatre cursos formen uns perfils professionals molt buscats per les empreses del sector del metall del territori, que sovint es troben amb grans dificultats per cobrir certs llocs de treball.

 

Els cursos estan adreçats principalment a persones en situació d’atur, tot i que també poden fer-los persones en actiu. Els de Muntatge i Mecanització permeten accedir a un certificat de professionalitat de nivell 2, un document oficial que acredita la formació rebuda i que resulta molt útil tant a l’hora de buscar feina com a l’hora d’accedir a estudis més avançats.

 

A més d’aquests, es faran també dos cursos adreçats a joves, un d’Operacions auxiliars de fabricació mecànica que s’iniciarà el 6 de febrer i un altre de Muntatge i posada en marxa de maquinària i béns d’equip que començarà el 14 de març.