Torna el Programa Líders, una proposta per potenciar el lideratge dels encarregats de producció d’empreses industrials

  • •        CFP i QRM Institute són al darrere d’aquest programa que s’oferirà íntegrament a Manresa durant els mesos de maig i juny
  • •        El programa està clarament enfocat a impulsar una figura clau dins de qualsevol empresa del sector industrial

Professionalitzar i millorar les capacitats de lideratge dels professionals que s’encarreguen de coordinar els processos de producció en tallers i petites empreses industrials. Aquest és el principal objectiu del Programa Líders, una proposta impulsada pel Centre de Formació Pràctica i QRM Institute i que s’oferirà a Manresa durant els mesos de maig i juny. Aquesta serà la segona edició d’aquest programa que ja es va fer l’any 2016 amb molt bons resultats.

El Programa Líders suposa un pas endavant en les propostes formatives del CFP, generalment de caràcter molt tècnic. En aquest cas, el curs té un enfocament molt clar cap als conceptes de gestió i lideratge d’equips, amb la voluntat de professionalitzar una figura que és clau en la majoria de tallers i petites industries del territori. En aquest sentit, el curs s’adreça tant a encarregats com a caps de fàbrica i en els seus continguts es treballa la part operativa i la part tàctica de la professió, donant una visió de conjunt molt valuosa per desenvolupar aquests dos llocs de treball.

L’objectiu d’aquest curs és que aquests professionals aprenguin a gestionar equips i a liderar i responsabilitzar-se de la seva àrea de treball. Al llarg de les sessions, tots els alumnes hauran d’elaborar un pla de treball per a la seva àrea que presentaran a la direcció de la seva empresa.

Per les característiques de la proposta, que ofereix un seguiment molt individualitzat, les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, cal adreçar-se al Centre de Formació Pràctica al telèfon 93 875 72 79 o al correu electrònic cfp@cfp.cat.