Onze persones van obtenir un certificat oficial de Solidworks en les proves que es van fer al Centre de Formació Pràctica. En total se n’hi havien presentat setze, però cinc no van superar la prova satisfactòriament. Aquesta era la segona vegada que el CFP acollia els examens oficials de Solidworks, que permeten acreditar els coneixements d’aquest programa assistit per ordinador i obtenir un certificat que és reconegut per empreses de tot el món.

Durant els examens es va avaluar l’experiència i els coneixements dels aspirants, que podien optar al certificat bàsic, el CSWA – Academic, o bé, si ja tenien aquest, presentar-se a d’altres proves per demostrar el seu nivell d’especialització i obtenir d’altres títols oficials. La realització de la prova no tenia cap cost per l’aspirant.

Solidworks és un programa àmpliament utilitzat al sector industrial en els àmbits del disseny de peces i conjunts 3D, mecanismes i cinemàtica, anàlisi i simulació per elements finits, simulació de fluids, motlles d’injecció, sistemes elèctrics, mecanitzat per control numèric, fabricació additiva, disseny sostenible, visualització avançada i documentació tècnica. El CFP, com a centre oficial Solidworks, compta amb una extensa oferta formativa d’aquest programa i facilita que alumnes i no alumnes facin els examens oficials sense haver de moure’s de Manresa.