Les empreses del metall de la comarca del Bages han celebrat al Palau Firal de Manresa la tercera i darrera sessió, unes jornades que han comptat amb la participació també de representants de patronals i responsables tècnics de Recursos Humans així com de tècnics i docents de formació ocupacional.

En aquesta darrera jornada, els assistents han debatut sobre els problemes de reclutament i nous reptes en la selecció de personal en les empreses del metall. En les primeres dues sessions ja es van abordar els temes de detecció de perfils professionals més demandats i de difícil cobertura així com definir les aptituds, actituds i formació necessària per als futurs treballadors del metall.

Aquestes matinals de treball estan impulsades pel Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa, en el marc del projecte Ocupació al Bages Industrial, i dinamitzades conjuntament per Patronal Metal·lúrgica del Bages i PIMEC  Catalunya Central; i amb la col·laboració també de la Diputació de Barcelona.

Creació d’una borsa compartida de recursos

La darrera sessió ha tingut com a objectiu proposar la iniciativa de la creació d’una borsa de recursos compartida entre empreses del sector, establint vincles de col·laboració entre empreses que comparteixen un mateix procés productiu i facilitar el reclutament del personal des de la formació. Aquesta borsa permetria que les empreses disposessin de recursos extra per cobrir les seves puntes estacionals o necessitats puntuals i resoldre la subocupació de determinats treballadors de perfils entremitjos.

La reunió ha permès a les empreses participants compartir les fonts de reclutament que més utilitzen i estudiar altres fórmules per seleccionar i captar talent més eficaces. La manca de perfils professionals qualificats i l’augment de la demanda estan propiciant que les empreses hagin d’aguditzar el seu enginy i fomentar aspectes descuidats com la comunicació i la imatge que projecten al exterior per aconseguir ser més atractius davant els candidats.

Un altre aspecte que ha estat objecte d’estudi i de debat en aquesta matinal i en les dues anteriors realitzades els dies 8 i 15 de juny, és la necessitat d’atreure els joves i el col·lectiu de dones al sector, fomentant les vocacions en oficis industrials i donant visibilitat a la Catalunya Central industrial com a marca de territori referent per a persones amb talent.