A continuació reproduïm un article d’opinió de la presidenta de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, sobre la formació professional i els seus bons resultats d’inserció laboral. En l’article fa referència a la Fundació Lacetània i al CFP com a models d’èxit de cooperació entre empreses i món educatiu per tal que l’oferta formativa del territori s’ajusti a les demandes del món laboral.

La formació professional millora adequadament

El dilluns dia 13 de gener es va presentar l’Estudi d’Inserció dels Ensenyaments Professionals 2019, elaborat conjuntament pel el Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya. Aquest informe ens dona algunes dades per pensar que la formació professional millora adequadament, sobretot per aquelles formacions relacionades amb el món industrial i en la modalitat de Formació Dual.

A la Catalunya Central tenim un exemple clar del que és la inserció laboral en les branques de formació professional amb la Fundàció Lacetània. Aquesta fundació, nascuda de les voluntats de la Cambra de Comerç de Manresa, la Patronal Metal·lúrgica i l’Institut Lacetània, es va crear l’any 1990 i no ha parat de créixer durant aquest darrers 30 anys, incorporant en els seus òrgans de govern representacions de les entitats públiques i privades del Bages i assolint un model d’èxit entre els estudis professionals i la inserció en les empreses. L’any 2001 la pròpia Fundació va impulsar la creació del Centre de Formació Pràctica, el CFP, que també sorgeix de la voluntat de les empreses del metall i algunes institucions de la comarca per oferir formació continuada als professionals de les empreses del sector, així com formació especialitzada a d’altres professionals amb l’objectiu d’augmentar la seva ocupabilitat.

Avui dia la Fundació Lacetània no solament l’integra l’Institut Lacetània sinó també tots els altres instituts de la comarca que tenen graus formatius en els seus ensenyaments. Aquesta entitat fa convergir les necessitats dels estudiants que volen fer pràctiques amb les d’aquelles empreses que volen acompanyar en aquesta formació a aquest nois i noies, per acabar tenint més oportunitats en el món laboral.

Per tant, aquells empresaris i institucions que el 1990 ja van detectar la necessitat d’augmentar el prestigi de la formació professional en benefici de tots, ara veuen com el temps els ha donat la raó.

Segons l’estudi, els estudiants de formació professional de grau mitjà i grau superior tenen més inserció i millors sous en les disciplines industrials, però cal afegir que en els darrers anys s’està implementant l’FP dual, que alterna la formació al centre educatiu i a l’empresa i que, a més, estableix un sistema de remuneració per aquests estudiants. Actualment a Catalunya un 20% dels alumnes estudia en aquesta disciplina, encara lluny però de la mitjana europea, que està en el 30%.

En la presentació, el president del Consell General de Cambres de Catalunya, atenent a una demanda de les 13 Cambres catalanes, va demanar la participació de l’ens en la Comissió del Sistema de Qualificació i Formació Professional, del qual n’estem exclosos incomprensiblement.

Des de la Catalunya Central hem de continuar apostant per la formació professional com a mitjà per a la inserció de molts del nostres joves i la reinserció d’aquelles persones que han quedat excloses del mercat de treball temporalment. Els instituts necessiten inputs a l’hora de plantejar quins graus s’han de sol·licitar a l’administració per aconseguir fórmules d’èxit, i per això la participació de les empreses és fonamental. Estem en un moment de canvi de models industrials i tecnològics i no podem perdre cap oportunitat.

Sílvia Gratacòs. Presidenta de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa