19 de juny del 2018

A les 18:00h

al Centre de Formació Pràctica