Els 16 usuaris de la Fundació Convent de Santa Clara que els darrers mesos han participat en un curs al CFP amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social han acabat la seva formació i ja estan preparats per realitzar les pràctiques en empreses. Els alumnes han après soldadura, mecànica i interpretació de plànols, coneixements que els seran molt útils per incorporar-se en empreses del sector industrial del territori que tenen una alta demanda de professionals qualificats.

Aquesta formació va ser una iniciativa conjunta del CFP, la Fundació Convent de Santa Clara i la Fundació Caixa d’Enginyers per tal d’oferir una sortida laboral a persones en situació de vulnerabilitat. A més dels coneixements tècnics, durant el curs també s’han treballat aspectes relacionats amb l’ocupabilitat i les habilitats socials per tal que els participants adquireixin seguretat i confiança a l’hora de presentar-se a les empreses i superar una entrevista de feina.

Durant el curs s’han fet un total de 150 hores teòriques distribuïdes de la següent manera: 100 de soldadura, 20 d’interpretació de plànols, 10 de prevenció de riscos laborals i 20 de mecànica. Ara, en queden 150 més de pràctiques en empreses. Des del CFP es fa una crida a les empreses que vulguin contribuir a la formació d’aquests alumnes acollint-los durant el període de pràctiques. Les empreses interessades poden contactar amb el CFP al 93 875 72 79 i a cfp@cfp.cat.