El primer certificat de professionalitat dual en mecanització del CFP ha arrencat amb 7 alumnes i 4 empreses col·laboradores, que els han contractat per tal que aprenguin un ofici a la vegada que treballen, amb una fórmula similar al que seria l’antiga figura de l’aprenent. Es tracta d’un programa pilot impulsat pel CFP, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Fundación Bankia por la Formación Dual i l’escola Sant Gervasi de Barcelona i que és el primer de Catalunya que s’ofereix en aquesta modalitat.

Els 7 joves participants en aquest projecte faran una part molt significativa de la seva formació a l’empresa, sota la supervisió del CFP. Les empreses on treballaran són J-Tooling Barcelona, Utilmat Gonbel, Autopulit i Boixadòs Envasos Metàl·lics. Es tracta de petites i mitjanes empreses del sector del metall de la comarca, que han vist en aquest programa la possibilitat de formar futurs professionals des d’una vessant totalment pràctica i ajustada a l’activitat real de les seves empreses.

La contractació dels joves s’ha fet mitjançant un contracte de formació i aprenentatge, una modalitat adreçada a facilitar la inserció laboral de joves menors de 30 anys. Aquest tipus de contracte serveix per oferir una qualificació professional a persones treballadores, alternant la formació amb una activitat retribuïda dins de l’empresa. Els alumnes cobren un sou i gaudeixen de la mateixa protecció que la resta de treballadors, a la vegada que es formen en un àmbit amb una alta demanda de professionals.