• Després de Setmana Santa començaran dos cursos de formació ocupacional i diversos més de formació continuada per als professionals del sector metall
  • Fins aquest divendres poden incorporar-se alumnes al curs de mecanització per arrencament de ferritja, totalment subvencionat

 

El Centre de Formació Pràctica encara el segon trimestre del 2023 amb nous cursos, tant per a professionals a l’atur i que volen formar-se per trobar feina, com per professionals en actiu del sector industrial, i molt especialment del metall. A més, fins aquest divendres es poden incorporar nous alumnes al curs de formació ocupacional de Mecanització per arrencament de ferritja, un curs totalment subvencionat que es fa en horari de tarda, amb una durada de 630 hores i pràctiques en empreses.

 

Després de les vacances de Setmana Santa començaran dos cursos ocupacionals més: el de disseny de productes de fabricació mecànica i el d’operari en muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial. Aquests cursos s’adrecen principalment a persones a l’atur que vulguin trobar una feina al sector industrial del territori, ja que formen uns perfils professionals amb molta demanda per part de les empreses. Es tracta de cursos totalment subvencionats i durant els quals es fan pràctiques en empreses.

 

D’altra banda, el CFP també té a punt una àmplia oferta de cursos de formació contínua per a professionals en actiu, en àmbits com la prevenció de riscos laborals, el disseny 3D, la interpretació de plànols o la metrologia tridimensional. Destaca un curs sobre el pla d’igualtat a l’empresa, durant el qual s’explicarà com fer i implementar un protocol contra l’assetjament sexual a l’empresa, un document que totes les empreses han de tenir obligatòriament.

 

Tota la programació de cursos pot consultar-se a www.cfp.cat.