El Centre de Formació Pràctica ha estat acreditat com a Centre Solidworks, el que li permetrà ampliar l’oferta formativa en l’àmbit de la fabricació mecànica i acreditar els alumnes amb certificats oficials reconeguts internacionalment. Solidworks és un programa àmpliament utilitzat al sector industrial en els àmbits del disseny de peces i conjunts 3D, mecanismes i cinemàtica, anàlisi i simulació per elements finits, simulació de fluids, motlles d’injecció, sistemes elèctrics, mecanitzat per control numèric, fabricació additiva, disseny sostenible, visualització avançada i documentació tècnica.

Esdevenir Centre Acreditat Solidworks permet al CFP disposar de 60 llicències educatives del programa que inclouen la màxima funcionalitat. A més, els alumnes podran disposar d’una llicència com la del centre als seus ordinadors personals per estudiar i fer pràctiques des de qualsevol lloc. El programa també ofereix material lectiu als professors, amb nombrosos cursos en diverses matèries d’enginyeria i fabricació mecànica.

D’altra banda, a partir d’ara el CFP serà centre certificador dels alumnes en els seus coneixements de Solidworks. Aquesta certificació es fa mitjançant exàmens unificats internacionalment, que tenen validesa per tota la vida professional de l’alumne i són molt bon valorats per les empreses industrials a l’hora de seleccionar especialistes amb coneixements pràctics. Els certificats disponibles actualment són els de Design Associate, Professional i Expert, Peces de Xapa, Peces Soldades, Disseny Sostenible, Simulació, Superfícies, Motlles i Documentació.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració del CFP amb l’empresa CIMWORKS, partner educatiu de Solidworks que ofereix el seu assessorament i suport, així com també continguts formatius professionals per garantir que la preparació dels alumnes estigui a l’alçada de les exigències de les empreses industrials en les quals treballaran.