El Centre de Formació Pràctica ja té a punt la nova programació de cursos per aquest primer trimestre del 2020, composada per una vintena de propostes formatives molt diverses adreçades a professionals del sector industrial. Una part important dels cursos són subvencionats, de manera que no tenen cap cost ni per a l’empresa ni per al treballador. En aquest grup hi ha cursos de Mastercam, d’interpretació de plànols, de CNC, de sistema Smed i metodologia 5S, de pneumàtica, de disseny assistit per ordinador, de matrius i de gestió de l’estrès.

També s’han programat nous cursos de prevenció de riscos laborals, que són obligatoris per a tots els treballadors de les empreses del metall. En concret, se’n faran dos, per a operaris de premuntatge i muntatge en fàbrica i per a operaris de mecanització per arrencament de ferritja.

Primera edició de Líders de Qualitat

Però la gran novetat de la programació d’aquest trimestre és la primera edició del programa Líders de Qualitat, una proposta adreçada a responsables de qualitat de petites i mitjanes empreses industrials en la qual es treballaran eines i estratègies per a la gestió de la qualitat, de projectes i d’equips. L’objectiu és que els coneixements adquirits reverteixin en una major satisfacció dels clients i millorin la rendibilitat de l’empresa de forma àgil, optimitzant recursos i assegurant també la motivació i satisfacció del personal de l’empresa.

Líders de Qualitat és fruit de la col·laboració del CFP amb QRM Institute i replica l’exitós model d’altres programes que ja s’han impartit al CFP com són Líders de Producció i Líders de Manteniment. Es farà entre el 19 de febrer i el 29 d’abril i està limitat a 20 places.