El Centre de Formació Pràctica oferirà, a partir del proper mes de setembre, un dels primers certificats de professionalitat en modalitat dual que es faran a Catalunya. Es tracta d’una experiència innovadora a través d’un projecte pilot que vol proporcionar a joves sense titulació una formació que els permeti accedir a un lloc de treball.

Les empreses contractaran els joves mitjançant un contracte de formació i aprenentatge. L’aspecte innovador del projecte és que, per primera vegada en aquest tipus de Formació Professional, una part significativa de la formació  es donarà en l’entorn de l’empresa, sota la supervisió del CFP. Els impulsors d’aquest projecte són el propi CFP juntament amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Fundación Bankia por la Formación Dual i l’escola Sant Gervasi de Barcelona.

La previsió és que si la iniciativa funciona es pugui desplegar en d’altres centres del país. El SOC i la Fundación Bankia por la Formación Dual están explorant una modalitat de contracte de formació i aprenenatge on bona part de la formació es pugui donar individualment en entorns d’’empresa, de manera que es faciliti l’adopció d’aquest tipus de contractació per part de petites empreses i micropimes, en el que suposaria recuperar, d’alguna manera, la figura de l’aprenent.

Formació en l’àmbit industrial

Així, a partir del proper mes de setembre el CFP impartirà el Certificat de Professionalitat de nivell 2 en Mecanització per arrencament de ferritja. La formació s’adreça a joves que hagin acabat els estudis d’educació secundària obligatòria i vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector industrial. Durant aquest temps, els alumnes estaran contractats per una empresa mitjançant un contracte de formació i aprenentatge i rebran la corresponent remuneració.

Aquest nou certificat ofereix als joves la possibilitat de formar-se per treballar en un dels sectors amb més demanda de professionals, aprenent un ofici mentre cobren un sou i beneficiant-se d’una formació totalment pràctica i adaptada al lloc de treball que podran ocupar un cop hagin obtingut el certificat. La formació començarà el setembre del 2018, de manera que els participants tinguin acabat el seu itinerari formatiu el desembre del 2019.

Selecció d’empreses i alumnes

En aquests moments el CFP es troba en la fase de selecció dels alumnes del curs i de les empreses on es formaran. Aquest procés de selecció es porta a terme en el marc del projecte Ocupació al Bages Industrial. Inicialment hi haurà una quinzena de places disponibles.