Des del CFP participem al programa Bages TTT (Treball, Talent i Tecnologia), liderat per l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages amb la participació de tots els ajuntaments i d’agents socioeconòmics del territori. Es tracta d’un projecte que permetrà desenvolupar en els propers dos anys accions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica centrades en la cadena de valor que genera la mobilitat i la sostenibilitat entorn del pes de la indústria de l’automoció. En total, es preveu invertir 540.000 euros per reactivar la indústria de la comarca.

Quatre línies d’actuació

L’objectiu del programa Treball, Talent i Tecnologia és promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia. Permetrà realitzar l’acompanyament necessari per a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari, amb la voluntat de contrarestar els efectes de la Covid-19 i a la vegada contribuir a la millora de la competitivitat de les persones i de les empreses, mantenint un impacte en el territori a llarg termini.

El projecte s’estructura en quatre línies d’actuació. Una primera línia d’anàlisi de la situació actual, en la qual s’identificaran les cadenes de valor que són clau per al territori i el grau de digitalització de les empreses, s’elaborarà una diagnosi socioeconòmica del Bages i una d’específica per a l’entorn rural i es dissenyaran actuacions per millorar la competitivitat, entre altres actuacions.

La segona línia fa referència a l’establiment d’aliances estratègiques, amb el desenvolupament d’eines de concertació público-privada i amb la creació d’una taula de treball de la cadena de valor d’automoció i mobilitat sostenible, entre altres accions.

La tercera línia està enfocada al desenvolupament competencial de les persones i preveu formació en indústria 4.0. i en l’àmbit de les TIC des de diversos vessants, com ara el muntatge, la logística, l’electrònica de components o la soldadura. També es faran actuacions de foment de noves vocacions, promoció del talent femení i formacions d’alt valor afegit.

La quarta i última línia és la d’impuls de la capacitat productiva i de transformació del teixit empresarial. Preveu tallers de captació de talents, networkings, un estudi de les línies de diversificació de la indústria del motor, la creació d’una plataforma col·laborativa per fomentar projectes, l’impuls d’estratègies d’economia circular o l’acompanyament en innovació i màrqueting digital a l’entorn rural, entre altres accions.

Primera formació, aquest juny

La primera formació dins del programa ‘Bages TTT’ es posarà en marxa aquest 14 de juny. Es tracta d’un curs que impartirem al CFP, de 140 hores, que permetrà als participants formar-se com a operaris especialistes, capacitant-los perquè adquireixin competències digitals i tecnològiques, dins dels àmbits de mecànica, processos de fabricació, pneumàtica, hidràulica, electricitat industrial, muntatge i gestió de magatzem.

Un major impacte territorial

El programa ‘Bages TTT’ és el resultat de l’experiència i de la valoració positiva de les tres edicions del programa Ocupació al Bages Industrial (OBI), liderat per l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, amb el cofinançament també de la Diputació de Barcelona. El bagatge adquirit ha permès afrontar ara —amb més eines i un major grau de col·laboració— la complexitat de la situació de crisi actual, confeccionant un nou programa capaç de tenir impacte sobre les persones i sobre les empreses.

Així doncs, s’han realitzat trobades entre l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca per definir una agrupació territorial i un projecte conjunt, optimitzant els  recursos, i afavorint que més persones i empreses accedeixin a accions i  serveis, per tal d’aconseguir un major impacte territorial.