El Centre de Formació Pràctica ofereix aquest semestre prop de 3.700 hores de formació gratuïta per a persones en situació d’atur i professionals en actiu que vulguin millorar la seva qualificació professional. Tot i que bona part dels cursos estan orientats al sector industrial i més concretament al del metall, hi ha propostes adreçades a tots els sectors, com cursos d’anglès bàsic i de conversa, de resolució de conflictes o de gestió del temps.

El gruix de la formació el composen cinc cursos de formació ocupacional, de llarga durada, que tenen com a principal objectiu inserir persones en situació d’atur al sector industrial. El primer curs en començar serà, aquest mes de febrer, un de manteniment industrial. El mateix mes de febrer és previst que comenci el curs adreçat a joves inscrits a la garantia juvenil que els oferirà coneixements bàsics d’indústria 4.0. El mes de maig començarà el curs de mecanització per arrencament de ferritja, del qual se n’està fent una primera edició en aquests moments, i més endavant ho faran un de disseny industrial amb software 3D i un altre de CNC màquines especials per al sector de la planxa. Tots aquests cursos inclouen pràctiques en empreses i tenen uns alts nivell d’inserció laboral.

A més d’aquests, el CFP oferirà 28 cursos de reciclatge, també gratuïts i d’una durada més reduïda. En aquesta proposta hi destaquen els cursos d’anglès, pensats per a professionals de tots els sectors i que donen continuïtat als que es van fer l’any passat, i tots aquells relacionats amb el sector industrial: soldadura, disseny 3D, automatitzacions, metrologia, robòtica, electricitat industrial o fabricació additiva, entre d’altres.

Les inscripcions per als cursos ja són obertes. El programa complet es pot consultar al web www.cfp.cat.