El Centre de Formació Pràctica ha obert inscripcions per als programes formatius que farà a partir del mes de setembre i que aposten de nou per formar joves per tal que puguin treballar al sector del metall, un àmbit en el qual hi ha molta demanda de professionals. Durant el curs 2022-2023 el CFP repetirà el programa dual en Mecanització per arrencament de ferritja, una formació que permet aprendre un ofici mentre es treballa en una empresa, recuperant la figura de l’aprenent. En aquests moments s’està fent la selecció tant dels alumnes com de les empreses que els acolliran durant la formació pràctica. Una de les novetats d’enguany és que la part de treball a l’empresa tindrà menys pes, suposant un 65% del total del curs. El 35% restant serà la formació al centre. Els joves que facin aquest curs tindran sou i feina durant un any i l’empresa que els aculli disposarà d’un treballador sense cap cost, ja que el salari està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Robòtica per a joves
A més d’aquest, el CFP té programats dos cursos de robòtica per a joves en el marc del programa Singulars Bages Jove Inserlab 4.0 impulsat conjuntament amb Ampans, l’Ajuntament de Manresa i Joviat FP. El curs s’adreça a persones entre 16 i 29 anys i té per objectiu introduir-los al món de la robòtica industrial i col·laborativa des de zero per tal que aprenguin a aplicar-la als processos industrials. Durant el curs es faran pràctiques amb simuladors de robòtica específics i també amb un robot al taller.

Logística 4.0
El CFP també impartirà el curs de Logística 4.0 del programa Bages TTT, una formació adreçada a responsables i professionals tècnics de la logística que els ha de permetre convertir-se en referents en el seu sector i liderar els canvis logístics a les seves organitzacions per tal d’afrontar la transformació digital actual.

Tota la informació dels cursos es troba disponible al web www.cfp.cat. La programació s’acabarà de completar durant les properes setmanes amb més cursos de formació ocupacional i contínua adreçats tant a treballadors del sector industrial com a persones a l’atur que vulguin trobar feina en aquest àmbit.