El Centre de Formació Pràctica ha col·laborat en un projecte de l’enginyeria Lamarc Labs consistent en el disseny i fabricació d’un innovador banc de proves per als alcoholímetres que utilitzen els cossos de seguretat en els controls viaris. Des del CFP s’han mecanitzat les diferents peces que composen el banc, que ha estat un encàrrec de la multinacional Applus i que podria ser utilitzat per les forces de seguretat d’arreu d’Europa, ja que millora de manera notable les prestacions dels bancs de proves que s’utilitzen en l’actualitat.

Si els bancs de proves que existeixen actualment només permeten verificar els aparells d’un en un, el nou banc desenvolupat al CFP permete fer-ne fins a 10 de manera simultània. A banda, incorpora diferents novetats que suposen un salt tecnològic i productiu en el control metrològic dels alcoholímetres, com el control en temps real de tots els paràmetres que influeixen en la mesura (temperatura, cabal d’aire, pressió i temps). El resultat és un banc de proves d’alta capacitat i alta precisió, que permet reduir el temps que es triga actualment en la realització d’aquestes proves.

La importància de la verificació

Del resultat d’un control d’alcoholèmia en depenen sancions administratives i fins i tot conseqüències penals. D’aquí la importància d’utilitzar aparells que estiguin correctament calibrats i que ofereixin resultats fiables. Per aquest motiu, els estats regulen d’una manera molt estricta les característiques i exactitud que han de tenir els aparells que s’utilitzen per verificar-los i periòdicament es fan comprovacions per part de laboratoris oficials.

El procés que segueixen els alcoholímetres per mesurar l’alcohol que ha ingerit una persona és molt delicat i cal tenir totes les variables controlades per garantir que la mesura sigui exacta. En el banc de proves de Lamarc Labs els flascons han estat fets a mida de les exigències del procés. El segellat ha estat implementat amb acer inoxidable, polímer d’alta densitat i components d’estàndar farmacèutic i alimentari.

Col·laboració amb empreses

El CFP, centre de referència en formació per a professionals del sector industrial, és també un soci tecnològic que tenen a l’abast les empreses a l’hora de desenvolupar diferents projectes. El centre compta amb maquinària avançada per mecanitzar tot tipus de peces, així com serveis de metrologia, disseny i enginyeria.