El Centre de Formació Pràctica llançarà aquest mes d’abril una innovadora proposta de formació, centrada en la intel·ligència de negoci, una disciplina que busca analitzar i processar les dades que genera qualsevol empresa per prendre decisions que incideixin en una millora del negoci. Es tracta d’una formació adreçada a professionals de departaments de finances, controllers i altres professionals que gestionin un gran volum de dades i vulguin analitzar-es correctament per obtenir informació útil per a l’empresa.

El cicle constarà de 4 blocs diferenciats. El primer, que començarà el dia 19 d’abril, porta per títol “Anàlisi de dades i presa de decisions estratègiques en Excel”. S’ensenyarà a treballar amb taules dinàmiques i quadres de comandament d’Excel i a utilitzar-ne els resultats per prendre decisions estratègiques. Aquest bloc consta de 30 hores de formació i es farà els dilluns i els dimecres de 18 a 21 hores.

Els altres tres blocs se centraran en l’automatizació i transformació de dades amb Power Query, la modelització i càlcul de dades per l’anàlisi empresarial amb Power Pivot i Dax, i l’anàlisi empresarial amb Power BI. Tot i que els blocs poden cursar-se separadament, es recomana començar pel primer i anar-los fent successivament per poder seguir correctament tots els continguts que s’hi treballaran.