El Centre de Formació Pràctica iniciarà a partir de la setmana vinent 4 nous cursos de formació en modalitat on line, com a resposta a l’aturada de l’activitat presencial provocada per la Covid-19. Els cursos s’imparteixen a través de videoconferències, per tant els alumnes segueixen les classes en un horari determinat i en permanent contacte amb el formador. Els nous cursos programats són d’electricitat industrial, pneumàtica i dels programes de disseny assistit per ordinador Autocad i Mastercam. Tots els cursos són subvencionats.

Paral·lelament a la formació on line, el CFP es prepara ja per poder reprendre l’activitat presencial tan bon punt sigui possible. En aquest sentit, el primer que es prioritzarà serà acabar els cursos de formació ocupacional que van quedar aturats quan es va decretar el confinament. La previsió és que aquests cursos, que no ha estat possible fer en modalitat on line, es puguin reprendre quan la comarca entri en Fase 2 i sempre prenent totes les mesures necessàries.

En aquest moment també es tornarien a oferir els cursos de prevenció de riscos laborals, obligatoris per a tots els professionals que treballen en empreses del sector del metall i que no es poden fer en modalitat on line. El CFP treballa amb la previsió d’oferir properament formació en prevenció de riscos per a operaris de soldadura, mecanització i muntatge.