El Centre de Formació Pràctica ja ha fet la sol·licitud dels cursos de formació ocupacional per a l’any 2019, que tindran per objectiu formar persones aturades per tal que puguin trobar feina al sector industrial del territori. La previsió és que s’imparteixin dos cursos: Mecanització per arrencament de ferritja, del qual se’n faran dues edicions, i Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial, amb una edició. El primer curs que començarà, el proper mes de desembre, serà el de mecanització, una formació amb molt bones perspectives laborals ja que es tracta d’un perfil molt demanat per les empreses del territori. Les persones que hi estiguin interessades poden adreçar-se al CFP al telèfon 93 875 72 79 i al correu electrònic cfp@cfp.cat.

Paral·lelament, el Centre de Formació Pràctica treballa en la proposta formativa per al proper semestre, que inclourà cursos de formació contínua adreçats a treballadors del sector del metall i de la resta del sectors, així com cursos a mida per a empreses a través de la Mobile Academy, un nou projecte del CFP pensat per oferir formació totalment adaptada a les necessitats del teixit empresarial.