Des del CFP hem dissenyat un curs ideal per a iniciar-te en el manteniment bàsic d’instal·lacions industrials, combinant tres formacions de pneumàtica, hidràulica i electricitat, amb un total de 90 hores lectives. Es tracta d’una formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya, obert tant a persones ocupades com en situació d’atur.

Gràcies a aquest curs coneixeràs el funcionament i les aplicacions dels diferents circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics més habituals de la indústria; així com el seu muntatge, posada en marxa, manteniment i reparació.

A més, aprendràs a interpretar els esquemes, circuits i documentació tècnica segons normes ISO-1219 (pneumàtics i hidràulics)  i UNE-EN-60617 (elèctrics). Finalment, rebràs formació sobre els riscos associats a les instal·lacions i la seva manipulació, segons normes EN-ISO-4413, EN-ISO-4414 i Reglament Electrotècnic de BT.

Inscripcions a: https://www.cfp.cat/inscripcio-a-cursos/