El Centre de Formació Pràctica comença un nou curs ple de novetats, que tenen per objectiu afavorir la inserció laboral al sector de la indústria a través de la formació i l’acompanyament individualitzat. La primera novetat fa referència als nous itineraris formatius que es posen en marxa, i que permetran als alumnes del centre rebre una formació molt més completa per poder treballar com a operaris de mecanització, torners, fresadors i verificadors de qualitat.

Els itineraris es composen de diferents blocs formatius, alguns dels quals són comuns a diferents itineraris, mentre que d’altres són específics. En funció dels interessos i les capacitats de l’alumne, es podrà seguir un itinerari o un altre. La seva durada és d’entre 100 i 200 hores, i tota la formació que es rep és totalment subvencionada, de manera que no suposa cap cost per a l’alumne. Els perfils que es formaran són perfils professionals amb una alta demanda per part de les empreses industrials del territori, de manera que cursar un d’aquests itineraris formatius implica augmentar de manera notable les possibilitats d’inserció laboral.

Fins ara, els cursos del CFP només podien cursar-se de manera separada, el que feia que sovint els alumnes obtinguessin només una formació bàsica, però sense especialitzar-se en cap àmbit concret. Davant la creixent demanda de les empreses per poder disposar de professionals altament qualificats, el CFP aposta per una formació més exhaustiva que permeti als alumnes accedir a llocs de treball més qualificats i que, a la vegada, a les empreses els costa de cobrir per manca dels professionals adequats.

Suport a les persones en ERTO
A banda, aquest curs 2021-2022 el CFP treballarà en un programa del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a persones que es troben en situació d’ERTO o que s’hi han trobat al llarg del darrer any. L’objectiu és oferir-los orientació individualitzada per tal d’afavorir la seva reincorporació al mercat de treball, ja sigui formant-se per accedir a una nova feina, acompanyant-los en el procés de recerca de feina, o bé mitjançant l’autoocupació.

El programa s’adreça a professionals de qualsevol sector i consisteix en una anàlisi professional (experiència laboral, competències, etc.) i personal (motivacions, necessitats, interessos), a partir dels quals es dissenyarà un full de ruta o pla de treball. Els professionals del CFP acompanyaran els usuaris en el desenvolupament del pla per tal d’aconseguir els objectius plantejats.

Una desena de cursos fins a finals d’any
El CFP té ja obertes les inscripcions per als nous cursos d’aquesta temporada, que seran aproximadament una desena des d’ara i fins a finals d’any. N’hi ha de l’àmbit dels autòmats programables, la interpretació de plànols, el disseny mecànic o la implementació de sistemes de millora contínua com les 5S o l’SMED, entre altres. Tots els cursos els podeu consultar aquí.