15 alumnes d’11 empreses diferents han acabat la tercera edició del curs Líders de Producció del Centre de Formació Pràctica, un innovador programa formatiu pensat per professionalitzar i millorar les capacitats de lideratge dels professionals que s’encarreguen de coordinar els processos de producció en tallers i petites empreses industrials.

El Programa Líders és una proposta impulsada pel Centre de Formació Pràctica i QRM Institute que té un enfocament clar cap al lideratge i la gestió d’equips, amb la voluntat de donar eines a una figura professional clau a les petites indústries del territori.

Al llarg del curs tots els participants elaboren un pla de treball per a la seva empresa, que és supervisat pels formadors i que es presenta a la direcció. Els alumes de les anteriors edicions del Programa Líders en destaquen l’enfocament cap a les noves tendències del mercat i la capacitat per aplicar els coneixements apresos al dia a dia de les empreses. Paral·lelament a Líders de Producció, el CFP també ofereix la formació Líders de Manteniment, adreçada als encarregats de manteniment de les empreses.