Empresa:

  Persona de contacte:

  A/e:

  Telèfon:

   

   

  Creació de producte:

  Interpretació de plànols

  Tolerancies dimensionals i geomètriques

  AutoCad 2D

   

   

   

  CAD 3D:

   

   

   

  Catia sòlids

  SolidWorks sòlids

  Inventor sòlids

  Pro-E / Creo sòlids

  Catia superfícies

  SolidWorks superfícies

  Inventor superfícies

  Pro-E / Creo superfícies

  Altres:

   

  CAE anàlisi 3D

   

   

   

  Catia

  SolidWorks

  Inventor

  Pro-E / Creo

  Altres:

   

  Fabricació mecànica

  Màquina eina convencional

  Soldadura:

   

   

  Soldadura Bàsic

  Soldadura Perfecionament

   

  Soldadura Especific: 

  Manteniment de matrius

  CNC

   

   

  Torn

  FAGOR nivell I

  FANUC nivell I

  HEIDENHAIN nivell I

  Fresadora

  FAGOR nivell II

  FANUC nivell II

  HEIDENHAIN nivell II

  FAGOR avançat

  FANUC avançat

  HEIDENHAIN avançat

  Altres:

  CAM

   

   

  WorkNC

  Tebis

  Mastercam

  Fikus

  Altres:

  Producció, Manteniment, Automatismes i Verificació

  Manteniment electromecànic

  Hidraulica

  Bàsica

  Perfeccionament

  Pnemàtica

  Bàsica

  Perfeccionament

  Autòmats model

   

   

   

  Autòmats model Bàsic

  Autòmats model Perfecionament

  Robòtica model

   

   

   

  Bàsic

  Perfecionament

  Metrologia

   

   

   

  Bàsic

  Metrologia Avançada Tridimensional

   

   

   

  Eines de gestió del manteniment:

  TQM

  SMED

  Lean Manufactoring

  Project manager

  Kaisen

  5S

   

  Altres:

  Anglès tècnic

  Marketing 2.0

   

  Àrea d'informàtica:

   

   

  Word/Excel

  Programació HTML

  Manteniment de Xarxes

  Reparació equips informàtics

   

   

  Altres:

   

   

   

  Tecnologies de la informació i la comunicació:

   

   

  Director i gestor de projectes

   

   

  Desenvolupador d’aplicacions mòbils

   

   

  Administrador de xarxes, sistemes i BBDD

   

   

  Desenvolupador d’aplicacions

   

   

   

   

   

  Altres necessitats formatives: