Empresa: Persona de contacte:
A/e: Telèfon:
   

Creació de producte:

Interpretació de plànols
Tolerancies dimensionals i geomètriques
AutoCad 2D
     
CAD 3D:    
  Catia sòlids

SolidWorks sòlids

Inventor sòlids

Pro-E / Creo sòlids

Catia superfícies

SolidWorks superfícies

Inventor superfícies

Pro-E / Creo superfícies

Altres:
 
CAE anàlisi 3D    
  Catia

SolidWorks

Inventor

Pro-E / Creo

Altres:
 

Fabricació mecànica

Màquina eina convencional
Soldadura:    
Soldadura Bàsic Soldadura Perfecionament  
Soldadura Especific: 
Manteniment de matrius
CNC    
Torn

FAGOR nivell I

FANUC nivell I

HEIDENHAIN nivell I
Fresadora

FAGOR nivell II

FANUC nivell II

HEIDENHAIN nivell II
FAGOR avançat

FANUC avançat

HEIDENHAIN avançat
Altres:
CAM    
WorkNC

Tebis

Mastercam

Fikus

Altres:

Producció, Manteniment, Automatismes i Verificació

Manteniment electromecànic
Hidraulica Bàsica Perfeccionament
Pnemàtica Bàsica Perfeccionament
Autòmats model    
  Autòmats model Bàsic Autòmats model Perfecionament
Robòtica model    
  Bàsic Perfecionament
Metrologia    
  Bàsic Metrologia Avançada Tridimensional
     
Eines de gestió del manteniment:
TQM

SMED

Lean Manufactoring
Project manager

Kaisen

5S
 

Altres:

Anglès tècnic Marketing 2.0  
Àrea d'informàtica:    
Word/Excel Programació HTML Manteniment de Xarxes
Reparació equips informàtics    
Altres:
     
Tecnologies de la informació i la comunicació:    
Director i gestor de projectes    
Desenvolupador d’aplicacions mòbils    
Administrador de xarxes, sistemes i BBDD    
Desenvolupador d’aplicacions    
     
Altres necessitats formatives: