Formació

El Centre de Formació Pràctica ofereix formació especialitzada i qualificada, vinculada a les àrees de creació de producte, fabricació mecànica i verificació i automatismes i control.

La formació s’organitza en:

  • Formació contínua o de reciclatge.

Cursos i jornades tècniques dirigits a persones en actiu.

  •  Formació ocupacional.

Qualificacions professional per a persones en situació d’atur i inserció laboral.

  •  Formació específica.

Cursos i programes formatius dissenyats a mida, que responen a necessitats concretes de les empreses.

Àrees Formatives:

 

creació de producte


fabricacio-mecanica
Àrea de Manteniment, Automatisme i Verificació


fabricacio-mecanica