Suport Tècnic

Divulgació tecnològica

  • Tendències tecnològiques a mig i llarg termini.
  • Tecnologies CAD/CAM/CAE.
  • Transferència de coneixement en disseny i mecanització.
  • Enginyeria concurrent.

Desenvolupament de projectes per empreses

  • Prototipatge i assessorament.
  • Recerca tecnològica aplicada per a ser transformada en coneixement.