Centre de Formació Pràctica

El Centre de  Formació  Pràctica (CFP), del qual és titular la Fundació Lacetània,  neix  a mitjans del 2001, de la voluntat d’un conjunt d’institucions i empreses de dotar la comarca del Bages d’un centre de formació pràctica de referència per al sector del metall.

El consens entre el sector públic i el sector privat ha permès que el CFP sigui una realitat. El metall és pioner en aquest tipus de diàleg al Bages.

El Centre de Formació Pràctica:

  • Està compromès amb la formació i el coneixement i ha creat un sistema de divulgació tecnològica per afavorir la competitivitat del teixit empresarial del sector del metall a través de la capacitació de les persones en les tecnologies més avançades.
  • Treballa per a la qualificació dels recursos humans en les tecnologies del disseny, la fabricació i la verificació. La tendència en el món de la indústria del metall és de canvi ràpid, és per això que la qualificació del personal i l’assimilació ràpida de coneixement són i seran en el futur temes clau de competitivitat empresarial.
  • Treballa des de la moderna tendència a l’enginyeria concurrent, la qual coordina les actuals tecnologies de software de disseny i de fabricació, el ràpid prototyping, la digitalització 3D,  el software de simulació i nous enfocaments del disseny, per a una més eficient i competitiva industrialització dels components mecànics.
  • Col.labora amb l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Consulteu la Política de qualitat