Àrea de Creació de Producte

FORMACIÓ D’OFERTA:
Inventor
Places disponibles
CAD-CAM amb TEBIS
Places disponibles
Soldadura de Xapa i Perfils
Places disponibles
Soldadura TIG
Places disponibles
Disseny industrial amb CATIA
Places disponibles
Autocad 2D i 3D
Places disponibles
FORMACIÓ DE DEMANDA:

Ara mateix no hi ha cap curs.

FORMACIÓ OCUPACIONAL:

Ara mateix no hi ha cap curs.