MECANITZACIÓ PER ARRENCAMENT DE FERRITJA

Places disponibles

Durada: 548 hores + 80 hores de pràctiques
Preu: Gratuït

CURS DE TARDA horari de 15 a 21h. de dilluns a divendres
Inici: 5 de febrer
Final:
 29 de juny
Dies festius: 21 de febrer (La Llum)
del 26 de març al 2 d’abril (Setmana Santa)
30 d’abril i 1 de maig
No hi ha classe: 28-29-30 de maig

CURS DE MATÍ horari de 8 a 14h. de dilluns a dissabte (de 9 a 14h.)
Inici: 7 de maig
Final:
 
10 d’octubre
Dies festius: 
23 de juny
10 i 11 de setembre