MECANITZACIÓ PER ARRENCAMENT DE FERRITJA

Places disponibles

Durada: 550 hores + 80 hores de pràctiques
Preu: Gratuït

CURS DE MATÍ horari de 8 a 14h. de dilluns a dissabte (de 9 a 14h.)
Inici: 7 de maig
Final:
 
10 d’octubre
Dies festius: 
23 de juny
10 i 11 de setembre

No hi ha classe: 28-29-30 de maig i durant el mes d’agost

 

Temari

  • Download PDF File