MECANITZACIÓ PER ARRENCAMENT DE FERRITJA

Places disponibles

Data inici: 18/04/2017
Data final: 29/09/2017
Durada: 550 hores
Horari: de dilluns a divendres de 08.00h a 14.00h
Pràctiques: 80 hores

Temari

  • Download PDF File