CÀLCUL DE CONDICIONS DE TALL DE LES EINES: MECANITZAT ACCELERAT

Places disponibles

Data inici: 08/05/2017
Data final: 26/05/2017
Durada: 18 hores
Horari:  dilluns i divendres de 16:00h a 19:00h
Preu: 325,-€